• 0224 251 06 00
 • binted@bursa.bel.tr

Kalite Politikamız

KALİTE POLİTİKAMIZ

BİNTED A.Ş.’nin Temel Kalite Anlayışı;

 • BİNTED kalite yönetim sistemi TS EN ISO 9001:2015 standardı şartlarına ve prosesler arası etkileşimleri de kapsayacak şekilde yönetim sistemini oluşturur, uygular, sürekliliğini sağlar ve daima iyileştirir.
 • Yönetim sistemi için gerekli süreçler ve kuruluştaki uygulamaları belirlemiş ve bu süreçlerin istenen girdilerini ve beklenen çıktılarını önemle belirlemiştir.
 • Süreçlerin akışı ve birbiriyle olan ilişkileri Risk ve Analiz Değerlendirme Prosedürü ile tanımlamıştır.
 • Süreçlerin etkin işletimi ve kontrolü için ihtiyaç duyulan yöntemlerin kriterleri Yönetmelik ve Yönergelerle desteklenmiştir.
 • Süreçler için ihtiyaç duyulan kaynaklar, üst yönetim tarafından tayin edilmekte ve varlığını Yönetimin Gözden Geçirme Prosedürüyle güvence altına almaktadır.
 • Süreçlerin sahipleri / sorumluları birimlere göre belirlenmiştir.
 • Operasyonel süreçlerde stratejik gelişmeler, risk ve fırsatlar niteliğinde belirlenmiş ve önlemleri alınmıştır.
 • Süreçler değerlendirilmekte ve süreçlerin istenen sonuçlara erişimini güvence altına almak için ihtiyaç duyulan değişiklikler uygulanmaktadır. Süreçler ve Kalite Yönetim Sistemi prosedür ve talimatlar doğrultusunda Kalite El Kitabını referans alarak sürekli iyileştirmektedir.
 • Temel olarak politikaların duyurumu kurumsal web sitesinde olmak üzere kurum içi ortak server klasöründe dijital olarak çalışanların paylaşımına sunulmuştur. Ayrıca kurum içinde ilgili yerlere fiziki olarak asılmıştır.

TS ISO 9001 2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

 • Binted Anonim Şirketinde Kalite Yönetim Sistemini kurmak, sürekliliğini sağlamak ve belge devamlılığının asli kılmak, şirket performansımızın yükselmesine, kalıcı ve istihdamın artmasına yönelik olanakların ortaya çıkmasını sağlar.
 • ISO 9001, Binted’e sürekli iyileştirme mekanizması ve disiplini kazandırır.
 • Risk yönetimi ile kurumsal ve mali kayıplarımızı azaltır, fırsatlardan en üst düzeyde faydalanmamızı ve buna bağlı olarak müşteri memnuniyetinde tercih edilebilirliğin artmasını sağlar.
 • ISO 9001 Standardı, müşteri istek ve beklentilerine uygun çözümler sunarak, müşteri tatminini sürekli arttırır.
 • Çalışanlarımızı günün gereklerine göre geliştirir ve çalışan memnuniyetimizi arttırır.
 • Binted’in standard anlayışı tedarikçilerimizin kendi kalite sistemlerini de geliştirmelerini teşvik etmeyi sağlar.
 • Kalite yönetim sisteminin gereklerine ve etkinliğine sürekli uymamız şirketimize iyileştirici fırsatlar sağlar.

TS ISO 10002 MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ YÖNETİM SİSTEMİ

 • Müşteri memnuniyetinin olumlu yönde arttıracak hizmetlerde bulunmamızı sağlar.
 • Tüm iç ve dış müşterilerimize, gizlilik ilkesinden taviz vermeden hızlı ve uzman kadromuz ile etkin çözümler sunmamıza olanak sağlar.
 • Kalite yönetim sistemimizin her aşamasında sürekli iyileştirmeyi temel ilke olarak kabul ediyoruz.
 • Müşterilerimizin talep, öneri ve şikâyetlerinin en kısa sürede çözümlenmesi için erişilebilir olmamız, şikâyetlerin değerlendirilmesi aşamasında herhangi bir ilave ücret talep etmemek memnuniyet hedeflerimize olumlu yansımaktadır.
 • Müşteri ihtiyaçlarının karşılanmasında hesap verebilir bir kurumsal yapıya sahip olmamız memnuniyet hedeflerimizin gerçekleşmesine olanaktır.
 • Mevcut yasal ve mevzuatlara dayalı şartlara taahhüt ettiğimiz her kulvarda gücünü yasalardan alan anlaşılabilir bir kurum olmamızı sağlamaktadır.
 • Kuruluşumuzun tüm birimlerine Müşteri Memnuniyeti Politikamızı anlatmak ve politikamızın sürekliliğini sağlamak daimi görevlerimiz arasındadır.

TS ISO 45001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

 • Tüm faaliyetlerimizde insanı en değerli varlık olarak kabul ediyoruz;
 • Tüm çalışanlarımızın, mesleki sağlık ve güvenliklerini koruyoruz. Olası iş kazaları ve meslek hastalıklarının etkilerini en aza indirme çalışmalarımız doğrultusunda iş ve hizmet alanında verimliliğe bağlı olarak kaliteyi İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatına uygun hareket ederek sağlamaktır.
 • Daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlayarak, oluşabilecek her türlü kayıpları en aza indirmeyi öncelikli İş Sağlığı ve Güvenliği hedefi olarak benimsiyoruz.
 • Tüm çalışanlarımızın güvenlik kültürünü benimseyip uygulaması için eğitim faaliyetlerimizi periyodik olarak yıl boyu sürdürüyoruz.
 • Bu konuda yapılacak faaliyetler için kaynak ayırmayı ve tüm alanlarda İSG sistemimizin olumlu olarak sürekli gelişmesini ve bu sektörde örnek bir kuruluş olma hedefimize doğrudan ulaşmamızı sağlayacaktır.
error: SAĞ TUŞ DEVRE DIŞI