• 0224 251 06 00
 • binted@bursa.bel.tr

Yönetim Sistemlerimiz

TS ISO 9001 2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

 • Müşteri istek ve beklentilerine uygun çözümler sunarak, müşteri tatminini sürekli arttırmak,
  •Çalışanlarını günün gereklerine göre geliştirmek,
  •Çalışan memnuniyetini arttırmak,
  •Atatürk Kongre Kültür Merkezini uluslar arası platformda tanınır hale getirmek,
  •Tedarikçilerimizin kendi kalite sistemlerini geliştirmelerin, teşvik etmek,
  •Kalite yönetim sisteminin gereklerine sürekli uymak ve etkinliğini iyileştirmek.

TS ISO 10002 MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ YÖNETİM SİSTEMİ

 • Müşteri memnuniyetini sağlamak ve arttırmak,
  • Tüm iç ve dış müşterilerimize gizlilik ilkesinden taviz vermeden, hızlı ve uzman kadromuz ile etkin çözümler sunmak,
  • Kalite yönetim sistemimizin her aşamasında sürekli iyileştirmeyi temel ilke edinmek,
  • Müşterilerimizin talep, öneri ve şikayetlerinin en kısa sürede çözümlenmesi için erişilebilir olmak, şikayetlerin değerlendirilmesi aşamasında herhangi bir ilave ücret talep etmemek,
  • Müşteri ihtiyaçlarının karşılanmasında hesap verebilir bir kurumsal yapıya sahip olmak,
  • Mevcut yasal ve mevzuata dayalı şartlara taahhüt etmek,
  Kuruluşumuzun tüm birimlerine Müşteri Memnuniyeti politikamızı anlatmak ve politikamızın sürekliliğini sağlamak.

TS ISO 18001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

• Tüm faaliyetlerimizde insanı en değerli varlık olarak kabul ederek;
• Tüm çalışanlarımızın, mesleki sağlık ve güvenliklerini korumak, olası iş kazaları ve meslek hastalıklarının etkilerini en aza indirmek ve bu doğrultuda iş ve hizmet üretiminde verimlilik ve kaliteyi sağlayabilmek için İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatına uygun hareket etmek,
• Daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlayarak, oluşabilecek her türlü kayıpları en aza indirmeyi, öncelikli iş hedefi olarak benimsemek,
• Tüm çalışanların güvenlik kültürünü benimseyip uygulaması için eğitim faaliyetlerini sürdürmek,
• Bu konuda yapılacak faaliyetler için kaynak ayırmayı ve tüm alanlarda İSG sistemimizin sürekli gelişmesini sağlamak,
• Bu sektörde örnek bir kuruluş olmak.

error: SAĞ TUŞ DEVRE DIŞI