• 0224 251 06 00
  • binted@bursa.bel.tr

Hakkımızda

KİMLİĞİMİZ;

Binted Bursa İnsan Kaynakları Taahhüt, Eğitim, Danışmanlık Hizmetleri, İmar, İnşaat ve Ticaret Limited Şirketi, yaratıcı projeleri hayata geçirmek; Belediyeler, diğer kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere kooperatif, kooperatif birlikleri ve kurumların projelerinin geliştirilmesinde İşbirliğine yönelik çalışma ve organizasyonlar yapmak, projelerle ilgili planlama ve uygulama stratejileri geliştirmek, görüş bildirmek, yönetsel, mali, sosyal ve teknik konulara ilişkin  destek sağlamak, kontrollük, danışmanlık ve müşavirlik hizmetlerini yürütmek üzere,  1991 yılında faaliyete başladık.

Şirket ana sözleşmesinde yapılan değişiklik ile insan kaynakları, taahhüt, eğitim ve danışmanlık hizmetleri ile kongre kültür merkezi işletmeciliği faaliyet konularına ilave edilen şirketimiz, faaliyet konularına yönelik tüm çalışmalarda, alanındaki yenilikçi uygulamaları takip ederek, kaynaklarını personelinin yetkinleşmesi, uzmanlaşması bakımından seferber eden, Yasa ve ilgili mevzuat şartları kapsamında, yetki ve sorumluluk alanı içerisinde, katılımcı ve paylaşımcı bir yönetim ile birlikte her işin merkezine insanı koyan bir anlayışla, tüm faaliyet alanlarında önemli bir aktör olmanın sorumluluğuyla hareket etmeye devam ediyor.

HUKUKİ STATÜMÜZ:

Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş, özel hukuk kurallarına tabi, mali ve idari, özerk ve özel bütçeli tüzel kişiliğe sahip bir şirkettir.

Şirketin gelir ve giderleri, mali tabloları uluslararası denetim ve mali müşavirlik firmaları tarafından denetlenir. Tam tasdik ve denetime tabidir.

BELEDİYE ŞİRKETLERİ YASAL DAYANAĞI

Madde 18: Ticaret şirketleriyle, gayesine varmak için ticari bir işletme işleten dernekler ve kendi kuruluş kanunları gereğince hususi hukuk hükümleri dairesinde idare edilmek veya ticari şekilde işletilmek üzere devlet, vilayet, belediye gibi amme hükmi şahısları tarafından kurulan teşekkül ve müesseseler dahi tacir sayılır.

Devlet, vilayet ve belediye gibi amme hükmi şahısları ile umumi menfaate hadim cemiyetler, bir ticari işletmeyi ister doğrudan doğruya, ister amme hukuku hükümlerine göre idare edilen ve işletilen bir hükmi şahıs eliyle işletilsinler kendileri tacir sayılamazlar.

error: Content is protected !!