Kurumsal

ORTAKLAR KURULU TEMSİLCİLERİ

BİNTED Ortaklar Kurulu Başkanı
Bursa Büyükşehir Belediyesi Temsilcisi
Hasan Çepni
BİNTED Ortaklar Kurulu Üyesi
Buski Temsilcisi
İsmail Hakkı ÇETİNAVCI
BİNTED Ortaklar Kurulu Üyesi
Osmangazi Belediyesi Temsilcisi
Yunus ŞAHİN
BİNTED Ortaklar Kurulu Üyesi
Yıldırım Belediyesi Temsilcisi
İsmail Hakkı EDEBALİ
BİNTED Ortaklar Kurulu Üyesi
Nilüfer Belediyesi Temsilcisi
Yalçın IŞIKYILDIZ
Özgeçmiş
BİNTED Genel Müdür
Muhammed Sütçü

 

TOPLU ORGANİZASYON ŞEMASI Rev B11

Bilanço Tablosu

Gelir Tablosu

 


VİZYONUMUZ

  • İşinde uzmanlığı tartışılmaz, alanında örnek,
  • Çalışanlarına kariyer imkanı sağlayan, yüksek nitelikli insanlarla çalışan, çalışan memnuniyeti yüksek,
  • Atatürk Kongre Kültür Merkezi işletmeciliği ile Bursa şehrini Kongre şehri haline getirmek için katkı sağlayan,
  • Kabul edilebilir ve sürekli karlılık sağlayan, •Birikimlerini toplum yararına değerlendiren,
  • İşinde uzman ve güvenilir tedarikçilerle çalışan bir kuruluş olmak.

MİSYONUMUZ

Bursa il sınırları içerisinde belediyeler, belediyelere bağlı kuruluşlar, işletmeler, kooperatifler, birlikler vb. için, her türlü mühendislik hizmetleri yönetsel, kültürel, teknik sosyal ve mali konularda müşavirlik, kontrollük ve insan kaynakları, eğitim, taahhüt danışmanlık, denetim hizmetleri ile kongre ve kültür merkezi işletmeciliği hizmetlerini hızlı ve uzman kadrosu ile sunan bir kuruluştur.

KALİTE POLİTİKAMIZ

TS ISO 9001 2008 KALİTE

•Müşteri istek ve beklentilerine uygun çözümler sunarak, müşteri tatminini sürekli arttırmak,
•Çalışanlarını günün gereklerine göre geliştirmek,
•Çalışan memnuniyetini arttırmak,
•Atatürk Kongre Kültür Merkezini uluslar arası platformda tanınır hale getirmek,
•Tedarikçilerimizin kendi kalite sistemlerini geliştirmelerin, teşvik etmek,
•Kalite yönetim sisteminin gereklerine sürekli uymak ve etkinliğini iyileştirmek.

TS ISO 10002 MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ

• Müşteri memnuniyetini sağlamak ve arttırmak,
• Tüm iç ve dış müşterilerimize gizlilik ilkesinden taviz vermeden, hızlı ve uzman kadromuz ile etkin çözümler sunmak,
• Kalite yönetim sistemimizin her aşamasında sürekli iyileştirmeyi temel ilke edinmek,
• Müşterilerimizin talep, öneri ve şikayetlerinin en kısa sürede çözümlenmesi için erişilebilir olmak, şikayetlerin değerlendirilmesi aşamasında herhangi bir ilave ücret talep etmemek,
• Müşteri ihtiyaçlarının karşılanmasında hesap verebilir bir kurumsal yapıya sahip olmak,
• Mevcut yasal ve mevzuata dayalı şartlara taahhüt etmek,
Kuruluşumuzun tüm birimlerine Müşteri Memnuniyeti politikamızı anlatmak ve politikamızın sürekliliğini sağlamak.

TS ISO 18001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

• Tüm faaliyetlerimizde insanı en değerli varlık olarak kabul ederek;
• Tüm çalışanlarımızın, mesleki sağlık ve güvenliklerini korumak, olası iş kazaları ve meslek hastalıklarının etkilerini en aza indirmek ve bu doğrultuda iş ve hizmet üretiminde verimlilik ve kaliteyi sağlayabilmek için İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatına uygun hareket etmek,
• Daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlayarak, oluşabilecek her türlü kayıpları en aza indirmeyi, öncelikli iş hedefi olarak benimsemek,
• Tüm çalışanların güvenlik kültürünü benimseyip uygulaması için eğitim faaliyetlerini sürdürmek,
• Bu konuda yapılacak faaliyetler için kaynak ayırmayı ve tüm alanlarda İSG sistemimizin sürekli gelişmesini sağlamak,
• Bu sektörde örnek bir kuruluş olmak.
HUKUKİ  STATÜMÜZ

 

 

Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş, özel hukuk kurallarına tabi, mali ve idari, özerk ve özel bütçeli tüzel kişiliğe sahip bir şirkettir.

Şirketin gelir ve giderleri, mali tabloları uluslararası denetim ve mali müşavirlik firmaları tarafından denetlenir. Tam tasdik ve denetime tabidir.

BELEDİYE ŞİRKETLERİ YASAL DAYANAĞI

Madde 18: Ticaret şirketleriyle, gayesine varmak için ticari bir işletme işleten dernekler ve kendi kuruluş kanunları gereğince hususi hukuk hükümleri dairesinde idare edilmek veya ticari şekilde işletilmek üzere devlet, vilayet, belediye gibi amme hükmi şahısları tarafından kurulan teşekkül ve müesseseler dahi tacir sayılır.

Devlet, vilayet ve belediye gibi amme hükmi şahısları ile umumi menfaate hadim cemiyetler, bir ticari işletmeyi ister doğrudan doğruya, ister amme hukuku hükümlerine göre idare edilen ve işletilen bir hükmi şahıs eliyle işletilsinler kendileri tacir sayılamazlar.

*** 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunu

Madde 26: Büyükşehir Belediyesi kendisine verilen görev ve hizmet alanlarında, ilgili mevzuatta belirtilen usullere göre sermaye şirketleri kurabilir. Genel Sekreter ile belediye ve bağlı kuruluşlarında yöneticilik sıfatını haiz personel bu şirketlerin yönetim ve denetim kurullarında görev alabilirler. Büyükşehir Belediyesi, kendisine ait büfe, otopark ve çay bahçelerini işletebilir; ya da bu yerlerin belediye veya bağlı kuruluşların %50 sinden fazlasına ortak olduğu şirketler ile bu şirketlerin %50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketlere, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın belediye meclisince belirlenecek süre ve bedelle işletilmesini devredebilir.

*** 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu