ORTAKLAR KURULU TEMSİLCİLERİ

BİNTED Ortaklar Kurulu Başkanı
Bursa Büyükşehir Belediyesi Temsilcisi
Hasan Çepni
BİNTED Ortaklar Kurulu Üyesi
Buski Temsilcisi
Güngör GÜLENÇ
BİNTED Ortaklar Kurulu Üyesi
Osmangazi Belediyesi Temsilcisi
Yunus ŞAHİN
BİNTED Ortaklar Kurulu Üyesi
Yıldırım Belediyesi Temsilcisi
İsmail Hakkı EDEBALİ
BİNTED Ortaklar Kurulu Üyesi
Nilüfer Belediyesi Temsilcisi
Yalçın IŞIKYILDIZ
Özgeçmiş
BİNTED Genel Müdür
Muhammed Sütçü

Organizasyon Şemamız

TOPLU ORGANİZASYON ŞEMASI Rev B11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORTAKLIK YAPIMIZ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

% 30


BUSKİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

% 27,8


OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

% 20

YILDIRIM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

% 20

  NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

% 2,8

Logo ve Kurumsal Kimlik

 

 

 

 

 

 

BİNTED BURSA İNSAN KAYNAKLARI TAAHHÜT, EĞİTİM, DANIŞMANLIK HİZMETLERİ İMAR, İNŞAAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ADRES                       : ATATÜRK KONGRE KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIK BİNASI KAT:1 MERİNOS OSMANGAZİ/BURSA

VD.                            : OSMANGAZİ – 176 003 8466

MERSİS NO  : 0176 0038 4660 0012

www.binted.com.tr

 

YÖNETİM SİSTEMLERİMİZ – ÜYELİKLER

YÖNETİM SİSTEMLERİMİZ

KALİTE POLİTİKALARIMIZ

TS ISO 9001 2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

 • Müşteri istek ve beklentilerine uygun çözümler sunarak, müşteri tatminini sürekli arttırmak,
  •Çalışanlarını günün gereklerine göre geliştirmek,
  •Çalışan memnuniyetini arttırmak,
  •Atatürk Kongre Kültür Merkezini uluslar arası platformda tanınır hale getirmek,
  •Tedarikçilerimizin kendi kalite sistemlerini geliştirmelerin, teşvik etmek,
  •Kalite yönetim sisteminin gereklerine sürekli uymak ve etkinliğini iyileştirmek.

TS ISO 10002 MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ YÖNETİM SİSTEMİ

 • Müşteri memnuniyetini sağlamak ve arttırmak,
  • Tüm iç ve dış müşterilerimize gizlilik ilkesinden taviz vermeden, hızlı ve uzman kadromuz ile etkin çözümler sunmak,
  • Kalite yönetim sistemimizin her aşamasında sürekli iyileştirmeyi temel ilke edinmek,
  • Müşterilerimizin talep, öneri ve şikayetlerinin en kısa sürede çözümlenmesi için erişilebilir olmak, şikayetlerin değerlendirilmesi aşamasında herhangi bir ilave ücret talep etmemek,
  • Müşteri ihtiyaçlarının karşılanmasında hesap verebilir bir kurumsal yapıya sahip olmak,
  • Mevcut yasal ve mevzuata dayalı şartlara taahhüt etmek,
  Kuruluşumuzun tüm birimlerine Müşteri Memnuniyeti politikamızı anlatmak ve politikamızın sürekliliğini sağlamak.

TS ISO 18001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

• Tüm faaliyetlerimizde insanı en değerli varlık olarak kabul ederek;
• Tüm çalışanlarımızın, mesleki sağlık ve güvenliklerini korumak, olası iş kazaları ve meslek hastalıklarının etkilerini en aza indirmek ve bu doğrultuda iş ve hizmet üretiminde verimlilik ve kaliteyi sağlayabilmek için İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatına uygun hareket etmek,
• Daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlayarak, oluşabilecek her türlü kayıpları en aza indirmeyi, öncelikli iş hedefi olarak benimsemek,
• Tüm çalışanların güvenlik kültürünü benimseyip uygulaması için eğitim faaliyetlerini sürdürmek,
• Bu konuda yapılacak faaliyetler için kaynak ayırmayı ve tüm alanlarda İSG sistemimizin sürekli gelişmesini sağlamak,
• Bu sektörde örnek bir kuruluş olmak.

 

YÖNETİM POLİTİKALARIMIZ

VİZYONUMUZ

 • İşinde uzmanlığı tartışılmaz, alanında örnek,
 • Çalışanlarına kariyer imkanı sağlayan, yüksek nitelikli insanlarla çalışan, çalışan memnuniyeti yüksek,
 • Atatürk Kongre Kültür Merkezi işletmeciliği ile Bursa şehrini Kongre şehri haline getirmek için katkı sağlayan,
 • Kabul edilebilir ve sürekli karlılık sağlayan,
 • Birikimlerini toplum yararına değerlendiren,
 • İşinde uzman ve güvenilir tedarikçilerle çalışan bir kuruluş olmak.Bursa il sınırları içerisinde belediyeler, belediyelere bağlı kuruluşlar, işletmeler, kooperatifler, birlikler vb. için, her türlü mühendislik hizmetleri yönetsel, kültürel, teknik sosyal ve mali konularda müşavirlik, kontrollük ve insan kaynakları, eğitim, taahhüt danışmanlık, denetim hizmetleri ile kongre ve kültür merkezi işletmeciliği hizmetlerini hızlı ve uzman kadrosu ile sunan bir kuruluştur.

MİSYONUMUZ

Bursa il sınırları içerisinde belediyeler, belediyelere bağlı kuruluşlar, işletmeler, kooperatifler, birlikler vb. için, her türlü mühendislik hizmetleri yönetsel, kültürel, teknik sosyal ve mali konularda müşavirlik, kontrollük ve insan kaynakları, eğitim, taahhüt danışmanlık, denetim hizmetleri ile kongre ve kültür merkezi işletmeciliği hizmetlerini hızlı ve uzman kadrosu ile sunan bir kuruluştur.

 

KALİTE BELGELERİMİZ

 • TS ISO 9001 2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
 • TS ISO 10002 MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ YÖNETİM SİSTEMİ
 • TS ISO 18001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

 

ÜYELİKLERİMİZ

 • AIPC
 • ICCA

 

 

 

 

HUKUKİ  STATÜMÜZ

Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş, özel hukuk kurallarına tabi, mali ve idari, özerk ve özel bütçeli tüzel kişiliğe sahip bir şirkettir.

Şirketin gelir ve giderleri, mali tabloları uluslararası denetim ve mali müşavirlik firmaları tarafından denetlenir. Tam tasdik ve denetime tabidir.

BELEDİYE ŞİRKETLERİ YASAL DAYANAĞI

Madde 18: Ticaret şirketleriyle, gayesine varmak için ticari bir işletme işleten dernekler ve kendi kuruluş kanunları gereğince hususi hukuk hükümleri dairesinde idare edilmek veya ticari şekilde işletilmek üzere devlet, vilayet, belediye gibi amme hükmi şahısları tarafından kurulan teşekkül ve müesseseler dahi tacir sayılır.

Devlet, vilayet ve belediye gibi amme hükmi şahısları ile umumi menfaate hadim cemiyetler, bir ticari işletmeyi ister doğrudan doğruya, ister amme hukuku hükümlerine göre idare edilen ve işletilen bir hükmi şahıs eliyle işletilsinler kendileri tacir sayılamazlar.

*** 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunu

Madde 26: Büyükşehir Belediyesi kendisine verilen görev ve hizmet alanlarında, ilgili mevzuatta belirtilen usullere göre sermaye şirketleri kurabilir. Genel Sekreter ile belediye ve bağlı kuruluşlarında yöneticilik sıfatını haiz personel bu şirketlerin yönetim ve denetim kurullarında görev alabilirler. Büyükşehir Belediyesi, kendisine ait büfe, otopark ve çay bahçelerini işletebilir; ya da bu yerlerin belediye veya bağlı kuruluşların %50 sinden fazlasına ortak olduğu şirketler ile bu şirketlerin %50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketlere, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın belediye meclisince belirlenecek süre ve bedelle işletilmesini devredebilir.

*** 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu

 

 

BİLGİ TOPLUMU HİZMETLERİ

FAALİYET RAPORLARI

 

-2016 YILI FAALİYET RAPORU

-2015 YILI FAALİYET RAPORU

-2014 YILI FAALİYET RAPORU

-2013 YILI FAALİYET RAPORU

-2012 YILI FAALİYET RAPORU


DENETİM RAPORLARI

-2016 YILI DENETİM RAPORU

-2015 YILI DENETİM RAPORU

-2014 YILI DENETİM RAPORU

-2013 YILI DENETİM RAPORU

-2012 YILI DENETİM RAPORU

 

FİNANSAL TABLOLAR

-2016 YILI FİNANSAL TABLOLARI

-2015 YILI FİNANSAL TABLOLARI

-2014 YILI FİNANSAL TABLOLARI

-2013 YILI FİNANSAL TABLOLARI

-2012 YILI FİNANSAL TABLOLARI

 

HİZMETLERİMİZ

Ana faaliyet konusu İnsan Kaynakları temin hizmeti olan şirketimiz Bursa il sınırları içerisinde belediyeler, belediyelere bağlı kuruluşlar, işletmeler, kooperatifler, birlikler vb. için her türlü mühendislik hizmetleri, yönetsel, kültürel, teknik, sosyal ve mali konularda müşavirlik, kontrollük ve insan kaynakları, eğitim, taahhüt, danışmanlık, denetim hizmetleri ile kongre ve kültür merkezi işletmeciliği hizmetlerini hızlı ve uzman kadrosu ile sunan bir kuruluştur.